QA Community Meet Up (Visma)

  • Dátum: 16. Marec 2023

Aj vo Visme sme spoznali nových kolegov v rámci "Ahoj komunita". Tomáš Zajac zdieľal skúsenosti s tým, ako to funguje v tíme, kde "každý robí všetko". Druhú prezentáciu zastrešil Miro Vasil, ktorý ukázal niečo o BDD, Specflow, RestSharp pri testovaní RestAPI, atď ...